Traduccions especialitzades en tècnica i medicina
 

alemany -> català

alemany -> castellà