Àrees d'especialització:

 

 • matriceria
 • xapisteria
 • instal·lacions
 • enginyeria mecànica
 • automatització
 • robòtica
 • ferrocarril 

 

Documents més habituals:

 • informes d’acceptació
 • manuals d’ús
 • instruccions de servei
 • fulletons
 • articles de revistes científiques
 • acords de confidencialitat
 • quaderns de càrrega
 • normes
 • informes de verificació
 • codis d’assaig
 • descripcions de producte
 • descripcions de procés
 • anàlisis de riscos
 • especificacions
 • documentació tècnica